My entry for the Ludum Dare 38
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
NekuSoul 2f4ef703f2 Working Game 3 jaren geleden
.vs End of Day 1 3 jaren geleden
Assets Working Game 3 jaren geleden
Builds Initialized project 3 jaren geleden
ProjectSettings Working Game 3 jaren geleden
.gitignore Initialized project 3 jaren geleden
README.md Initial commit 3 jaren geleden

README.md

Ludum-Dare-38