My entry for the Ludum Dare 38
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
NekuSoul 2f4ef703f2 Working Game 3 lat temu
.vs End of Day 1 3 lat temu
Assets Working Game 3 lat temu
Builds Initialized project 3 lat temu
ProjectSettings Working Game 3 lat temu
.gitignore Initialized project 3 lat temu
README.md Initial commit 3 lat temu

README.md

Ludum-Dare-38